พ่อเมืองแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นที่อำเภอบ่อพลอย

28

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวที่อำเภอบ่อพลอย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ่อพลอย และกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย เตรียมจัดงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณี ของดีบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและอัญมณี (โอท๊อป) สี่แยกไฟแดง ปตท.บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในอำเภอบ่อพลอย ให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการเห็ดโคน การประกวดเห็ดโคนยักษ์ นิทรรศการนิล การประกวดเจียระไนนิล นิทรรศการพลอย การประกวดธิดาพลอย การแสดงบนเวทีกลาง และการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย และโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก