สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

22

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 องค์กร ประกอบด้วย…

1. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด(มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารในยุคดิจิตอล” เริ่มเวลา 09.00 น.

2. คุณวรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจนิเทศสัมพันธ์ และคุณชวาลา วงศ์ใหญ่ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเกษตร บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบัน” เริ่มเวลา 09.30 น.

3. คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมความพร้อมทางการเงิน ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ” เริ่มเวลา 10.00 น.

4. คุณประพันธ์ จิวะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ดีแทคกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย” เริ่มเวลา 10.30 น.