มส.ให้ทุกวัด รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

24