สะพานประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำแควนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

41

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธราเทพ วสุพันธ์ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ Amazing Thai Host และนายนพชัย อินวงศ์ ผช. ร่วมกับ ดต.หญิง ณัฏฐาภรณ์ สุขประสิทธ์ ผบ.หมู่.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 รตต.สัญญา ฝอยทองและ ดต.ถาวร พูลแก้ว ตำรวจสายตรวจประจำตู้โรจนวงศ์ สะพานแม่น้ำแคว ทำหน้าที่ให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย บริเวณสะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ซึ่งวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากันมากมายเจ้าหน้าตำรวจต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะป้องกันเหตุโดยเฉพาะพวกวิฉาชีพแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์โดยมีทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ โดยที่มีนักท่องเที่ยวมายังบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก