ทำบุญตักบาตถนนสายวัฒนธรรม นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร

36

วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นประธานตักบาตร มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านเปือย ตำบลเปือย นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม หรมสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน ที่วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายธีรพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและประชาชน ร่วมงานมีพระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนกิจ มีพระภิกษุ จำนวนวน 43 รูป จากวัดอัมพวัน วัดป่าสำราญ วัดน้ำท่วม วัดหนองไผ่ วัดป่าเลไลย์ ร่วมด้วย ประชาชน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจะแต่งชุดไทยพื้นเมือง มาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศนาสั่งสอนพระธรรม โดยจะมีพระภิกษุเดินบิณฑบาตร ชาวบ้านจะทำอาหารพื้นเมืองหลากหลายมาจำหน่าย เพื่อจะได้ซื้อนำไปตักบาตร บางส่วนนำกลับไปบริโภคที่ครัวเรือนในราคาต้นทุน ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำตั้งแต่ต้นปี 2558 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 32 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน กิจกรรมมีประชาชนมาร่วมงาน 1,063 คน โดยมีเงินร่วมบริจาคเข้าวัด 16,173 บาท นำโดยนายเกิด ร่มเย็น ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย นายประสิทธิ์ สุระสาย นายกเทศพมนตรีตำบลเปือย นายประดิพัทธ์ ทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปือยหัวดง ส่วนราชการ ราษฎร นักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมจำนวนมากคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมรับประทานอาหาร เยี่ยมชมหลักศิลาพันปี สมัยทวาราวดี ที่วัดโพธิ์ศิลา โดยมีปรัชญ์ชาวบ้าน อาจาร์ยจารุวิทย์ ทองบุตร เป็นผู้บรรยาย ประวัติความเป็นมาอย่างสมบูรณ์ และมีคณะญาติธรรมจากอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 คน มาศึกษาดูงานการจัด ถนนสายวัฒนธรรมต่อไป