กอ.รมน.ประจวบฯ ร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินนำถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” ช่วยเหลือเยียวยาหญิงพิการฐานะยากจน

31

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.: พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับน.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนางน้อย พันธ์งาม อายุ 61ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้พิการฐานะยากจน

พร้อมมอบถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหูใจถึงใจ” โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รวมทั้งน้ำดื่มจาก คุณณภัทร์ จันทร์เที่ยง ผจก.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋จำกัดสาขาปราณบุรี โดยมี ข้าวสาร,อาหารแห้ง และไข่ จาก น.ส.เฌอมาลย์ฯเพื่อใช้ดำรงชีพต่อไปและเป็นการมาติดตามผลการดำเนินการทำบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากทางราชการเช่นการรักษาพยาบาลฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินช่วยเหลือคนพิการเป็นต้นได้รับแจ้งว่ารอคิวการเรียกตัวไปตรวจดีเอนเอเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอบัตรประชาชนต่อไป