ศุกรีย์ นั่งตำแหน่งเลขาฯ สหพันธ์เอเชียสมัย 2 หมอจุตพร-ภูมิวรินท์ ซิวตำแหน่งตามคาด

6

ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ของสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ประจำปี 2562 ที่ ห้อง โอลิมปัส โรงแรมแปซิฟิก พาเลช ร่วมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ซึ่งวาระสำคัญอยู่ที่การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ ทีจะดำรงตำแหน่งในวาระ2562-2566

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่าเลือกให้ ดาโต๊ะ พอลชัวร์ นั่งตำแหน่งประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย อีก 1 สมัย เช่นเดียวกับ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ซึ่งได้รับตำแหน่งเลขาธิการและเหรัญญิก สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนส แห่งเอเชียต่ออีกสมัย นอกจากนี้ 2 คนไทยที่ได้รับชื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งในสหพันธ์เพาะกายเอเชีย นายแพทย์ จตุพร ณ นคร อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการแพทย์ ของสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และ นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ รองประธานฝ่ายบริหาร สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เปิดเผยว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้มี 25 ชาติ เข้าร่วมการประชุมที่มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ซึ่งผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการสหพันธ์ฯ อีกสมัย ผมจะได้นำมิติใหม่ของวงการเพาะกายและฟิตเนสขณะนี้นิยามให้กีฬาเพาะกายเป็นกีฬามวลชนและเข้าสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพมีโอกาสที่จะพัฒนาและต่อยอด สอดคล้องกับนโยบายของไทยที่จะนำเรื่องของกีฬาสู้ความเป็นเลิศและก้าวสู่ความเป็นอาชีพให้กับนักกีฬาไทย

หลังจากดำรงตำแหน่งแล้วทางสหพันธ์ฯ มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในเรื่องของเพาะกายในรูปแบบของเพาะกายอาชีพครั้งแรก ที่ไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ในปี 2563 ถือเป็นข้อดีกับนักกีฬาเพาะกายไทยที่จะก้าวและขยับสู่ความเป็นนักกีฬาเพาะกายอาชีพต่อไป

สำหรับชาติสมาชิกจะมีการปรับเปลี่ยนในกลุ่มของประเทศจีน และทางภูฏาน ที่เดิมเคยเป็นสมาชิกแต่มีปัญหาภายในได้หยุดการดำเนินกิจกรรมไปชั่วคราว แต่ขณะนี้ได้กลับมาเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ ใหม่ รวมถึงฮ่องกง ที่กลับเข้ามาเป็นสมาชิกที่ทำกิจกรรมใหม่กับทางสหพันธ์ฯ หลังจากหยุดไปหลายปี สรุปขณะนี้สหพันธ์ฯ มีชาติสมาชิก 40 ประเทศ ล่าสุด ทางกระทรวงกีฬาของมองโกเลีย ได้ส่งสาส์น แสดงความยินดีที่ทางสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ครบรอบ 60 ปี และการจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 53 ครั้งนี้ ถือเป็นชาติสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมมีความเคบื่อนไหวกับมางสหพันธ์เพิ่มมากขึ้น

นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ กล่าวว่า ผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธานฝ่ายบรืหารสหพันธ์ฯ เป็นสมัยที่ 2 ในส่วนของไทยมีการนำเสนอรายการที่จะเป็นเจ้าภาพ เพาะกายเข้าสู่มหาวิทยาลัยเอเชีย ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนก.พ. ปีหน้า และอีกรายการไทยจะเป็นเจ้าภาพโปรลีก ที่จะนำนักกีฬาอันดับ 1-5 จากรายการนี้ ชิงแชมป์เอเชีย ไปถึงอันดับ 1-5 ชิงแชมป์โลก รวมไปถึงรายการก่อนหน้านี้ นักกีฬาที่จะเจ้ารอบสุดท้าย 1-5 คน จะแข่งขันที่กทม.ในปีหน้า โดยมีรางวัลรุ่นละ 15,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีที่นักกีฬาจะได้พัฒนาจนก้าวไปสู่กึ่งอาชีพ

ในส่วนของกรรมการบริหารของสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย จะมีกรรมการบริหารทั้งคนเก่าและคนใหม่ เพื่อจะมาช่วยกันบริหารงานของสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ