วันหยุดคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางขอโชคขอลาภไอ้ไข่วัดโปรยฝนเนื่องแน่น

34

วันที่ 5 ตุลาคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนคลอง 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา บรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระครูสมุห์อำนวย โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน ในขณะที่บรรดาชาวบ้านทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรแก่ไอ้ไข่วัดโปรยฝน กันต่อเนื่องอย่างคึกคัก โดยการนำน้ำแดงร่วมถึงขนมเปี๊ยะและประทัดมาจุดเพื่อถวายไอ้ไข่วัดโปรย

พระครูสมุห์อำนวย โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน กล่าวว่า “วันออกพรรษา” เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือ การปวารณาในวันนี้ วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

การปวารณาถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ เรียกว่า เป็นญัตติกรรมวาจา (สังฆกรรม) ประเภทหนึ่ง ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส (3 เดือน) สามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นวันที่ 19 ตุลาคม 62 นี้จะเป็นวันออกพรรษาอาตมาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันที่วัดโปรยฝนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อปัจจัยที่ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญนั้นนำไปก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้