มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ร่วมกับภาคเอกชน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

14

วันที่ 4 ตุลาคม 2562เวลา 09.00 นาฬิกา พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2/ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย นาย นิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า อุบลราชธานี/รองประธานมูลนิธิฯ พลตรีพิชิต วันทา คุณธนชนก สุริยเดชสกุล คุณ วิศิษฐ์ สิงหัษฐิต คุณ มานิต จงจิตต์เวชกุล ผู้จัดการบริษัท เอ็มเจมอร์เตอร์ คุณ สุวิจักร ธนพลโกวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่บ้านเรือนประสบอุกทกภัย
ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ประสบภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้ฝนตกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีในหลายพื้นที่ ทางมูลนิธิฯได้ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 22 และภาคเอกชน เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี ที่บริเวณข้างศาลหลักเมือง อุบลราชธานี

มีผู้นำสิ่งของ และเงินมาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย บัดนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงได้นำเงินและสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคมามอบเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่ง เป็นเป็นการเยี่ยวยาจิตใจให้กับผู้ประสบภัย โดยวันนี้ทำพิธีมอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 87 ทุน และที่โรงเรียนบ้านตบหู จำนวน 63 ทุน รวม 150 ทุนเป็นเงิน 150,000 บาท และจะมอบต่อไปในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของ จ.อุบลราชธานี จนครบ 1 ล้านบาท