กอ.รมน.ประจวบฯ ร่วมกับ พมจ. ประจวบฯ และมูลนิธิพระราหู พร้อมส่วนราชการภาคเอกชนร่วมพบปะให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่หรือปรับปรุงบ้านที่ทรุดโทรม

82

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.ถึง 11.30 น. : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุุล รองผอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน. จ.ประจวบคีรีขันธ์,พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน กอ.รมน. จ.ประจวบคีรีขันธ์,นางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้แทน พัฒนาชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์, นางเบญจมาศ ขำเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนิคม, ร.ท.รัตนชัย ขอสืบ ผู้แทน ฉก.จงอางศึก, นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ นายนพร ศรีสุนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวน้อย

เข้าร่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่หรือปรับปรุงบ้านที่ทรุดโทรมจำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นาง หล่าน นิลเปลี่ยน อายุ 79 ปี เลขที่ 123/1 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ยากไร้

2.นางสมบูรณ์ พลศร อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ยากไร้ ที่ผ่านมาถูกไฟไหม้บ้าน

หลังจากนั้น พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล จึงได้มอบ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ซึ่งได้รับมาจาก “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และน้ำดื่มจากบริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ นางอำนวยนาถ เอียดสกุล มอบข้าวสาร นายพิชิต สันติเมธากุล มอบไข่ จำนวน 1 แผง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทั้ง 2 ครอบครัว ในการดำรงชีพต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย