ป.ป.ส. ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี บุกทำลายดงกระท่อม 70 ต้น

27

สืบเนื่องทางสำนักงาน ปปส.ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบปลูกต้นกระท้อมเป็นจำนวนหลายไร่ จนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 09.30 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 สำนักงาน ปปส.ภ.1 ลงพื้นที่หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี ตามข้อร้องเรียนของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ศอ.ปส.จ.ปทุมธานี ว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อม

โดยเข้าร่วมจับกุมและทำลายผู้ลักลอบปลูกพืชกระท่อม ในเขตพื้นที่ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามนโยบายเร่งด่วน
ผลจากปฏิบัติการครั้งนี้ พบมีการปลูกพืชกระท่อมจำนวน 5 หลังคาเรือน รวมจำนวน 70 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ พร้อมของกลางใบพืชกระท่อม 15 กิโลกรัม โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตัดและราดยาดูดซึมเพื่อทำลายต้นพืชกระท่อม เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการผ่อนปรนให้ใช้พืชกระท่อมในทางการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วย ประชาชนและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานรัฐร่วมกับนักวิชาการได้มีการจัดทำข้อมูลพืชกระท่อมเพื่อการศึกษาวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านน้ำพุ อ.นาสาร จ.สุราษฏรานี มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 อย่างไรก็ตามพืชกระท่อมยังมีสถานะเป็นยาเสพติด หากผู้ใดครอบครอง ปลูก หรือใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ากระทำผิดกฎหมาย