ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดงานวันรพี ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

77

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานจัดงานวันรพี ประจำปี 2565 ซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม สภาทนายความ คณะผู้ประนีประนอมฯ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธี โดยทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ วางพวงมาลา และถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบการศาลไทย และก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ดี ทรงจัดการแก้ไข และวางระเบียบการ ในกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น เช่นทรงแก้ไขระเบียบการของหอทะเบียนที่ดินทั่วพระราชอาณาจักร ทรงทำนุบำรุงการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการชลประทาน และการทดน้ำ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติราชการสำคัญอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างยิ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 ทรงประชวรด้วยวัณโรคที่พระวักกะ (ไต) จึงได้ทรงไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2463 ได้ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อพระชนมายุเพียง 47 พรรษา

จากการที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย ศึกษาวิชาการทางกฎหมาย และทรงทำให้ระบบกฎหมาย และศาลยุติธรรม ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งปวงนี้เอง ทำให้ประชาชน ต่างขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นวันรพี เพื่อให้นักกฎหมาย ได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลร่วมกัน

ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่วิชาการกฎหมายให้กว้างขวางสู่ประชาชน สมดังพระประสงค์ที่ต้องการให้นักกฎหมายมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนากฎหมายให้ก้าวหน้า เหมาะสมแก่สภาพสังคม ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน

ประยงค์ วิลัย / ภาพข่าว