แบงก์ชาติ ลด ดบ. 0.25% ตอกย้ำ ศก.ทรุด ส่งออกตก ท่องเที่ยวลด รับผลกระทบจากสงครามการค้า

29

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เหลือ 1.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที

ทั้งนี้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัว และเริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายเสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย

การส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ตามเศรษฐกิจคู่ค้า และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลง จากสภาวะการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น รวมถึงภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง