‘หาร 2 ลองเลย’ ปลุกกระแส Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน

22

โครงการ “รวมพลังหาร 2” โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีวินัยคิดก่อนใช้ทุกครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ของการรณรงค์ตามแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นบทอาขยาน ป.ปลานั้นหายาก หรือเพลงแหล่หาร 2 ในวันนี้โครงการรวมพลังหาร 2 ได้กลับมาอีกครั้ง และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชน พร้อมพัฒนาแคมเปญให้เหมาะกับยุคการตลาด แนว Value Centric Marketing และสอดคล้องกับกระแสสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โครงการรวมพลังหาร 2 จึงได้ยกระดับแนวคิดสู่แนวทางการลงมือปฏิบัติและประหยัดได้จริงเห็นผลแน่นอนกับนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในรูปแบบใหม่

จาการสำรวจของ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนา (สนพ.) เมื่อเดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มคนที่ใช้สื่อออนไลน์ต่อวันมากที่สุด ได้แก่ คน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25 – 39 ปี* และเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ กลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมง ต่อวัน และนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ Line 30.95%, Facebook 28.01%  และ YouTube14.55% โดยมีแนวคิดแบบใหม่ในการเลือกใช้นวัตกรรมในการประหยัดพลังงานพบว่าใช้บริการ Shopping Online 17.8%, Food Delivery 15.9%, App เรียกรถ 13.1% ซึ่งนวัตกรรมใหม่ เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตก็สามารถประหยัดพลังงานได้ ซึ่งจากผลการสำรวจข้างต้น จึงเป็นที่มาของแนวทางการรณรงค์ประหยัดพลังงาน รวมพลังหาร 2 ในสื่อรูปแบบใหม่ 

พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมประหยัดพลังงานใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ด้วยยุคสังคมที่เปลี่ยนไป พร้มการพัฒนาองเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การรณรงค์ในปีนี้จึงได้ปลุกกระแส Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่สามารถเริ่มต้นทำได้จริง ใช้จริง และประหยัดจริง ผ่าน Viral Clip หนังสั้น เรื่อง นวัตกรรมหาร 2 ลองเลยโดยได้เจ้าของเพจดังหมอแล็บแพนด้าหรือ นายภาคภูมิ  เดชหัสดิน เป็นคนเดินเรื่องชวนให้ติดตามความสนุกผสมกับการใส่มุขตลก ขำ ฮา แบบมีสาระ เข้าใจง่ายและเข้ากับยุคสมัย เหมาะกับคน Gen Y และ Gen C ทั้งด้านการทำงานแบบ Smart lifestyle ด้านการคมนาคมนว Smart Mobility และที่อยู่อาศัยในแนว Smart Living ได้แก่

1. Work at Home ในยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่เว้นแม้แต่วัฒนธรรมของการทำงาน ที่ปัจจุบันมักเห็นคนรุ่นใหม่นิยมหันมาทำงานกันที่บ้าน ซึ่งมีข้อดีในหลายๆ ด้าน เช่น การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากประหยัดเวลาในการเดินทางช่วยประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดความตึงเครียดสำหรับการทำงานโดยที่งานไม่สะดุด ด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่สามารถรับ  ส่งงานได้ทันทีทุกที่ 

2. Co-Working Space การแชร์ที่ทำงานร่วมกันหรือเปลี่ยนการใช้สำนักงานส่วนตัวมาเป็นการใช้พื้นที่การทำงานร่วมกันที่มีบรรยากาศที่ดีกว่า พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ปัจจุบันก็มีให้บริการแล้วเป็นจำนวนมากตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายสำนักงานได้ถึง 50%

3. VDO Conference การประชุมชนออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทำงานได้อย่างลงตัว ช่วยลดปริมาณรถบนท้องถนน ทำให้ลดปัญหาจราจรไปได้เยอะและช่วยลดการใช้น้ำมันได้ 100% 

4. Smart Home บ้านอัจฉริยะหรือการใช้เทคโนโลยีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่ออำนวยควาสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะหรือ Smart Home สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 30  40% 

5. Solar Rooftop พลังงานแสงอาทิตย์หรือการซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้าน กำลังเป็นที่นิยมเพราะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกนวัตกรรมทางเลือกหนึ่งที่สะดวกต่อผู้บริโภคหากต้องการนำมาใช้เพื่อความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้น ที่ช่วยประหยัดค่าไฟในบ้าน แถมยังขายคืนเข้าสู่ระบบได้อีกด้วย 

6. แอปพลิเคชันเรียกรถ นับเป็นทางเลือกสำหรับผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ข้อดีคือไม่ต้องขับรถไปเอง สามารถไปพร้อมกันได้หลายคน ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดน้ำมัน ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 

7. รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV bike นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนจะสามารถลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย 

8. Google Map เทคโนโลยีด้านแผนที่ ช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนการเดินทางได้อย่างที่คุ้มค่า สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางทำให้ประหยัดเวลา ไม่หลงทาง ซึ่งตอบโจทย์การประหยัดพลังงานอย่างลงตัว

นวัตกรรมประหยัดพลังงานช่วงนี้เป็นกระแสที่มาแรง ติดเทรนด์บนออนไลน์ของคน Gen Y ที่ใช้ชีวิตแบบสมาร์ทและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้โครงการ รวมพลังหาร 2 ยังมีนวัตกรรมรูปแบบใหม่อีกมากมายที่สามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานได้ ถ้ายังไม่เชื่อ หาร 2 ลองเลย! รับรองประหยัดชัวร์

ติดตามสารพัดไอเดียนวัตกรรมประหยัดพลังงานหาร 2 ได้ที่ www.รวมพลังหาร2.com, Facebook.com/eppohan2, YouTube: eppohan2, IG:eppohan2