“สื่ออาวุโสสัมพันธ์”

74

นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ นำคณะสื่อมวลชนอาวุโสพร้อมด้วยผู้ติดตามร่วมร้อยคน

ออกเดินทางไปร่วมงาน “สื่ออาวุโสสัมพันธ์” ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน