รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเล และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง

11

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเล และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวในวันนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีในระยะยาว ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน โดยวิธีแรกจะใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำห้วยผาก อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งทั้ง 3 อ่างจะเป็นต้นทุนน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและแก้ภัยแล้ง ส่วนเส้นทางของแม่น้ำเพชรบุรีจะมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นมาก การแก้ปัญหาโดยการขุดลอกหรือขยายคลองอาจจะทำได้ไม่เต็มศักยภาพ ถ้าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ส่วนวิธีการแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคลองระบายน้ำที่มีอยู่แล้ว โดยมีคลองหลัก 3 คลอง ได้แก่ คลองระบายน้ำ D1 ให้สามารถระบายน้ำได้จำนวน 350 ลบ.ม./วินาที คลองระบายน้ำ D9 ให้สามารถระบายน้ำได้จำนวน 100 ลบ.ม./วินาที (มีการก่อสร้างและใช้งานแล้ว) คลองระบายน้ำ D18 ให้สามารถระบายน้ำได้จำนวน 100 ลบ.ม./วินาที ซึ่งทั้ง 3 คลองสามารถจะพัฒนาได้โดยการขยายคลองให้กว้างขึ้นและลึกมากขึ้น จากการศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์ฯ วันนี้เรามาดูทั้ง 3 คลอง ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของพี่น้องชาวประมงที่อยากจะให้กรมชลฯ แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยกรมชลฯ จะทำการปรับปรุงและขยายท่าเรือให้มีความกว้างขึ้นและขยายเส้นทางน้ำออกสู่ทะเล เพื่อให้ปริมาณน้ำระบายออกมากขึ้น และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยจะทำการขุดลอก ทำคันกั้นน้ำ และสร้างประตูน้ำเพื่อควบคุมน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้ทำกระบวนการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ฯ โดยมุ่งการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

นายเฉลิมเกียรติ เปิดเผยด้วยว่าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรี ตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากปี 2546 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่และรุนแรง ทำให้น้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี และท่วมถนนสายหลักลงสู่ภาคใต้ ส่งผลให้เดือดร้อนสัญจรไป-มายากลำบากมาก ถ้าหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชน จำนวน 40,000-50,000 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์ และจะช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรอีกหมื่นกว่าไร่ ช่วยรักษาระบบนิเวศ การขนส่งจราจรสะดวกขึ้น ซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านก็มีความเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดี โดยทางกรมชลฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามกฎหมาย คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2566-2568

ด้านนายสมศักดิ์ จงเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน กล่าวว่า ผลกระทบจากคลองระบายน้ำ D9 โดยพื้นที่ตอนบนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก แต่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะตำบลโตนดน้อยจะได้รับผลกระทบโดยตรง พอถึงฤดูน้ำหลาก ส่งผลให้เรือประมงของชาวบ้านโตนดน้อยทั้งสองฝั่งจอดเรือไม่ได้ บางลำน้ำท่วมทำให้เรือพลิกคว่ำ ท่าเทียบเรือก็ถูกทรายพัดเข้ามาทำให้ตื้นเขิน นี่คือปัญหาสำคัญของชาวบ้านโตนดน้อย ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานราชการก็พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา และในฤดูน้ำหลากปีนี้ชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบอีก ดังนั้น ผมขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากคลองระบายน้ำ D9 ซึ่งอยู่ปลายคลองโดยเร็ว และสำหรับโครงการดังกล่าว ชาวบ้านก็พอใจ ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริง ชาวบ้านก็ดีใจ เพราะชาวบ้านมีความต้องการอย่างมาก

นายพรเทพ ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี โดยชาวบ้านได้ร่วมประชุมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้ว 3 ครั้ง ก็ได้มีการปรับปรุงโครงการมาเรื่อยๆ รูปแบบนี้ก็ถือว่าดี เพราะชาวบ้านสามารถนำเรือเข้า-ออกได้สะดวกมากขึ้น และเมื่อทำการเปิดประตูระบายน้ำ ผลกระทบก็จะลดน้อยลง ซึ่งจะมีเขื่อนคอยกั้นน้ำไว้ ทำให้ชาวบ้านจอดเรือได้ และน้ำที่ปล่อยออกมาจากคลองระบายน้ำ D9 จะไหลออกสู่ทะเลโดยตรง ชาวบ้านก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะที่ผ่านมาประสบปัญหาเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะน้ำที่ปล่อยออกมาจากคลองระบายน้ำ D9 โดยตรง จะส่งผลกระทบทำให้เรือล่ม และแพที่ชาวบ้านอาศัยสะบัดปลา หรือนำของขึ้นจากเรือก็ไม่ได้ ต้องรอให้น้ำหนุนขึ้นเต็มที่ถึงจะจอดเรือได้ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยชาวบ้านได้มากขึ้น ทำให้ผลผลิตจากทะเลที่จะนำไปขาย ชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ มีงานทำ เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการออกเรือประมง และนำสินค้าไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายอีกทีหนึ่ง

“ความรู้สึกของผม ถ้าหากว่าโครงการนี้สำเร็จ ผมในฐานะตัวแทนชาวบ้าน ก็รู้สึกดีใจด้วย ซึ่งผมและชาวบ้านก็ต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะว่าผมเป็นลูกประมงโดยตรง” นายพรเทพ กล่าว

ส่วนนายหาญ กลิ่นนิรัญ ตัวแทนชาวประมงบ้านโตนดน้อย กล่าวว่า วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนชาวบ้านโตนดน้อย ก็รู้สึกดีใจ เพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มไปได้ดี เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากและต่อสู้กันมานานแล้ว ประมาณ 20-30 ปี ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไป อยากจะให้โครงการนี้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี แต่ชาวบ้านก็ยังลำบากยากจนเหมือนเดิม ทุกวันนี้ออกเรือหาปลาก็ลำบาก ซึ่งคลองระบายน้ำ D9 ก็ถือว่าดี เพราะช่วยระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ปีนี้คาดการณ์ว่าพายุน่าจะรุนแรง ถ้าไม่เร่งแก้ไข ปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีก และถ้าโครงการนี้สำเร็จ ชาวประมงก็สามารถลืมตาอ้าปากได้ ก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเร็วๆ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันมานานแล้ว