“วัชระ-สุทธิศักดิ์” ร้อง “ชวน” สอบ “พรพิศ” ปล่อยกัญชางอกในสภาฯนับร้อยต้น ยังจับมือใครดมไม่ได้

16

วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 11.58 น.ที่อาคารรัฐสภา : นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ ยื่นหนังสือผ่านงานสารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ใส่ใจปล่อยปะละเลยให้มีการปลูกต้นกัญชาภายในพื้นที่อาคารรัฐสภาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือนโยบายของประธานรัฐสภา

นายวัชระฯ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 ก.ค.65 ตนและนายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินสำรวจสภาพแวดล้อมของการปลูกต้นไม้ตามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ เพื่อตรวจสอบการขอส่งมอบงานก่อสร้างของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ 100 % จริงหรือไม่นั้น ปรากฎว่า การก่อสร้างยังไม่เสร็จ แล้วยังพบว่าบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีต้นไทรใหญ่โค่นล้มอยู่และระหว่างทางพบต้นกัญชาอ่อนมีคนปลูกเรียงทั้งในกระถางดำ 12 กระถาง มีต้นกัญชาขึ้นกระถางละ 3 ต้น และอีกหลายสิบต้นถูกปลูกเรียงรายที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมมารอการปลูก นับรวมทั้งหมดร่วม 100 ต้น

ต่อมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับการพบต้นกัญชาขนาดความสูงประมาณ 2-3 นิ้ว จำนวน 20 ต้น บริเวณโคนต้นไม้ล้อมและความสูงประมาณ 1 นิ้ว จำนวน 16 กระถางๆละ 2-3 ต้น ปลูกอยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับมอบจากผู้รับจ้างก่อสร้างและจะดำเนินการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อสืบสวนดำเนินคดีต่อไป ส่วนต้นกัญชาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภานำไปทำลายแล้ว เห็นได้ว่า

จำนวนต้นกัญชาที่นำไปทำลายตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวมีจำนวนไม่ตรงกับที่นายสมบูรณ์ฯ ตรวจนับได้จำนวน 100 ต้น ทั้งนี้ ต้นกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าในการรักษาโรคหลายชนิด เหตุใดต้องนำไปทำลายทิ้งอย่างสูญเปล่า กอปรกับการพบต้นกัญชาบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีนายสุทธิพล พัชรนฤมล เป็นผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างฯ จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ให้พื้นที่บริเวณรัฐสภาเป็นเขตปลอดกัญชา ดังนั้น ขอให้พิจารณาดังนี้

1.สั่งการให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย้อนหลังว่าสามารถบันทึกภาพบุคคลต้องสงสัยและใช้งานได้จริงทุกกล้องครอบคลุมพื้นที่ตามมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร เพื่อหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษหากเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายต่อไป
2.แต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ใส่ใจปล่อยปะละเลยให้มีการปลูกต้นกัญชาภายในพื้นที่อาคารรัฐสภาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และทำไมใจร้ายมีการนำต้นกัญชาทั้งหมดไปทำลายโดยที่ยังมิได้สอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือไม่ จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน