นำร่องสมทบทุนพัฒนาโรงงานกระดาษ

16

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำร่องสมทบทุนส่วนตัวในการพัฒนาโรงงานกระดาษ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งขณะนี้มีผู้สนับสนุนรวมกว่า 30 ราย พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาค สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 นี้

จากที่ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสนับสนุนการพัฒนาโรงงานกระดาษ ซึ่งจะใช้งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เพื่อนำมาปรับภูมิทัศน์รอบโรงงานกระดาษ ด้วยการเปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 โดยคุณแม่ลำใย สิริเวชชะพันธ์ เป็นผู้รวบรวมผ่านทางบัญชีธนาคารชื่อบัญชีนางลำใย สิริเวชชะพันธ์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี หมายเลขบัญชี 713-0-86032-4

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้เปิดรับบริจาค ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมสนับสนุน จำนวนกว่า 30 ราย เป็นจำนวนเงิน 959,600 บาท สำหรับจำนวนเงินส่วนนี้จะนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงงานกระดาษ ซึ่งขณะนี้ได้ปรับพื้นที่จะปูหญ้า ประมาณ 4 หมื่นกว่าตารางเมตร และจะทำระบบน้ำเพื่อที่จะบำรุงรักษาต้นหญ้า

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าของการปรับพื้นที่โรงงานกระดาษให้สวยงามเพื่อเป็นปอดและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรี นั้นได้นำเครื่องจักรและกำลังคนของส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าไปปรับพื้นที่โรงงานกระดาษ โดยจะปรับพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกพร้อมปูหญ้า ประมาณสี่หมื่นตารางเมตร รวมทั้งติดตั้งระบบน้ำเพื่อบำรุงรักษาสนามหญ้าทั้งพื้นที่ โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ ซึ่งได้คำนวณค่าใช้จ่ายแล้วประมาณล้านห้าแสนบาท จึงได้ปรึกษาผู้ใหญ่ในเมืองกาญจน์ เห็นว่าควรใช้วิธีขอความร่วมมือชาวกาญจนบุรีที่มีกำลังพอในการสนับสนุน ตนจึงใช้วิธีนี้บอกต่อไปยังผู้ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน โดยในเบื้องต้นตนเองได้สมทบทุนเป็นการประเดิม 1 แสนบาท

และได้ขออนุญาตให้คุณลำใย สิริเวชชะพันธ์ เป็นผู้รวบรวม ซึ่งท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนสามารถโอนเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชีนางลำใย สิริเวชชะพันธ์ หมายเลขบัญชี713-0-86032-4 และแจ้งการโอนไปที่ นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทร 081-9545521 เราจะรับบริจาคเพียง 10วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น