การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

4301

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มี ครูปรีชาใคร่ครวญ คณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครู โรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี- กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมฯ

นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กล่าวว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ได้กำหนดจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่3- 4ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยโรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การแข่งขัน 4 สาระ การเรียนรู้จำนวน 113 รายการ โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีเป็นศูนย์การแข่งขัน 4 สาระการเรียนรู้จำนวน 53 รายการ และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป็นศูนย์การแข่งขัน 4 สาระการเรียนรู้ จำนวน 66 รายการ รวมรายการแข่งขันทั้งหมด 232 รายการ มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6,892 คน มีครูผู้ควบคุมจำนวน 4,490 คน โดยศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6,892 คน มีครูผู้ควบคุมจำนวน 4,490 คน

นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป

ด้านนายอาทิตย์ เผือกแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /11 สำหรับวันนี้ทางโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 โดยวันนี้ตนเองได้ลงทำการแข่งขันการร้องเพลงประเภทเพลงลูกทุ่ง ซึ่งก็จะทำให้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ ส่วนในช่วงเวลาที่ผ่านมากับกระแสต่างๆหลายเรื่องของโรงเรียนวิสุทธรังษี โดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนนี้ได้ให้อะไรกับผมมากมายหลายเรื่อง ทั้งชื่อเสียงและให้พื้นที่การศึกษาที่ดี ผมจะทำให้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้