ผอ.เขตบางกอกน้อย ตรวจเยี่ยมชุมชนประจำปี 2565

22

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 : นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วย นางอุส่าห์ ไชยพิชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ

ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ และสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ จัดโครงการตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ และฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในชุมชน ณ ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนทราบ อาทิ สวัสดิการสังคมต่างๆ โทษและพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันฝุ่น pm2.5 การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#บางกอกน้อย
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน