เทศกิจพระนคร กวดขันคนเร่ร่อนแอบหลับนอนและถ่ายอุจจาระเรี่ยราด ใต้สะพานพระราม 8

41

นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผอ.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้างานตรวจและบังคับการ สั่งการให้ นายธีรวัฒน์ พรหมเมธี เขตนคร 516 จัดกำลัง จนท.เทศกิจ พระนคร ชุด 256 โดยมี นายธีรพล ปลื้มถนอม ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อย กวดขันผู้ค้า และ คนเร่ร่อน บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบชายเร่ร่อน 3 รายแอบหลับนอนขวางทางเดิน และ หลับนอนบนที่นั่งใต้สะพาน และ มุมต่างๆ บนทางเดินประชาชน และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใช้เส้นทางใต้สะพานในช่วงเช้า ดังนี้
1.รายแรก (ชายไทยไม่ทราบชื่อ) มาหลับนอนขวางทางเดิน ขวางทางเข้าออกพร้อมทั้งนอนถ่ายอุจจาระเลี่ยลาดบริเวณทางเดิน
2.รายที่สอง (ชายไทยไม่ทราบชื่อ) แอบหลับนอนบนที่นั่งใต้สะพาน
3.รายที่สาม ( ชายไทยไม่ทราบชื่อ ) แอบนำขยะ ขวด ถุง นำมาเก็บ ยัดตามมุมและซอกต่างๆ

เบื้องต้น จนท.เทศกิจ ชุด 256 ได้ทำการซักถามและว่ากล่าวตักเตือน ชายเร่ร่อน ทั้ง 3 ราย ให้ทำการเก็บขยะ สัมภาระที่นำมายัดตามซอกเสาออก ให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ตามนโยบายผู้บริหาร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

https://youtu.be/L8YT_5Y09LU

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน