เทศกิจพระนครกวดขันคนเร่ร่อน 2 ราย บริเวณใต้สะพานพระราม 8

17

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 09.40 น. : นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผอ.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้างานตรวจและบังคับการ สั่งการให้ นายธีรวัฒน์ พรหมเมธี เขตนคร 516 จัดกำลัง จนท.เทศกิจ พระนคร ชุด 256 โดยมี นายธีรพล ปลื้มถนอม ปฏิบัติลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อย กวดขันผู้ค้า และ คนเร่ร่อน บริเวณใต้สะพานพระราม8 เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบ ชายไทย (ไม่ทราบชื่อ)คนเร่ร่อน 2 ราย ลักลอบแอบหลับนอนใต้สะพาน ตามมุมต่างๆ จากนั้น จนท.เทศกิจ ชุด 256 ได้ทำการเรียก ปลุก และ ได้ว่ากล่าวตักเตือนทั้ง 2 ราย ห้ามนอน และ ให้ทำการเก็บขยะ เก็บสัมภาร ออกให้เรียบร้อย ผลักดันออกนอกพื้นที่ต่อไป เบื้องต้นเหตุการณ์ทั่วไปเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน