อธิบดีกรมการปกครอง รายงานตัว รมช.มหาดไทย

36

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายธนาคม จงจิระ เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ อธิบดี

กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง