น้ำรั่วซ้ำซาก ฝนถล่มอาคารรัฐสภามูลค่ากว่า1.2 หมื่นล.ประจานความชุ่ยงานก่อสร้าง

23

วันที่ 2 ก.ค.65 : นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00น.วันที่ 1 ก.ค.65 ได้เกิดฝนตกหนักที่อาคารรัฐสภา ทำให้องค์กรพอเพียงต้านทุจริต strong (สผ.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งภาพและคลิปนิทรรศการ 90 ปีรัฐสภาที่จัดบริเวณพื้นไม้ชั้น 1 อาคารรัฐสภาล้มระเกะระกะ มีน้ำฝนไหลเจิ่งนองทั่วพื้นอาคารรัฐสภาที่มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 12,280 ล้านบาท สะท้อนถึงความบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ใช่หรือไม่ เพราะเมื่อมีฝนตกก็จะเกิดน้ำรั่วน้ำท่วมทุกครั้ง ขณะที่ทั่วอาคารรัฐสภา จะมีน้ำรั่ว น้ำหยด น้ำซึมหลายสิบจุดก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ เป็นภาระของแม่บ้านทำความสะอาดทั้งอาคารตึก สว.และ ส.ส. ที่จะต้องมาทำความสะอาดทุกครั้งพร้อมมีคำสั่งจากหัวหน้างานห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ต่อบุคคลภายนอก

ส่วนพื้นไม้ที่น้ำฝนไหลท่วมก็สร้างผิดสเปคไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทองแต่กรมป่าไม้นำไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นไม้พะยอม ซึ่งมีสภาพแบบนี้มีเป็นจำนวนมากทั่วอาคาร  และการก่อสร้างวันนี้นับได้ 3,351 วัน จากสัญญาก่อสร้าง 900 วันก็ยังสร้างไม่เสร็จ เช่น ประตูห้องกรรมาธิการไม่กันเสียง 65 ห้อง ผนังห้องประชุมกรรมาธิการไม่กันเสียง 148 ห้อง ต้นไม้ใหญ่ตาย 347 ต้น เป็นต้น แต่ปรากฎว่าบริษัทผู้รับเหมาได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 แจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้วเพื่อหลบเลี่ยงค่าปรับกว่าวันละ 12 ล้านบาท

นายวัชระฯ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง พระสยามเทวธิราชจึงดลบันดาลให้พายุฝนสาดซัดน้ำไหลทะลักท่วมอาคารรัฐสภา บริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นไม้ที่มีการสร้างผิดสเปค ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะส่งมอบงานว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน