ผอ.ศปปค.ฯ พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานฯ มทบ.15

22

วันที่ 28 มิ.ย.65 เวลา 10.00-10.30 น. ผอ.ศปปค.ฯ พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานฯ มทบ.15 โดยเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ.15 ณ ห้องเขาหลวง

ต่อมาเวลา 10.30-11.00 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ มทบ.15 และ เวลา 11.00-12.00 น. ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.15 โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ. มทบ.15 นำตรวจเยี่ยมโครงการ มทบ.15 จำนวน 2 โครงการ

ได้แก่ โครงการขนส่งอาหารผ่าน Grab Food ของ นายวิทิต ขวัญใจ และ โครงการกล้วยมันเผือกฉาบน้ำตาลโตนด ของ นางธัญย์ชนก นวมนิ่ม

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ สาธิต ศรีประเสริฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส ผู้แทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการของ ทบ.พร้อมแจ้งยืนยันจะสนับสนุนโครงการกับ ทบ.ในปี 66 ด้วย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน