รับมอบโลง

12

วันที่ 21 มิ.ย. 65 สถานที่หน้าอำเภอฮอด เวลา 10.00 น. สมาคมส่งเสริมชาวคลองเตยได้ทำบุญบริจาคโลงศพเพื่อผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ สมาคมส่งเสริมชาวคลองเตย บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ให้แก่ พื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่อำเภอฮอด, อมก๋อย, ดอยเต่า, แม่แจ่ม, จอมทอง จำนวน 100 ใบ