รองผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านไผ่-สภ.ชนบทตรวจสำนวนการสอบสวนคดีอาญา-จราจร

10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย รอง ผบช.ภ.4 , พ.ต.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ รอง ผบก.กค.ภ.4, พ.ต.อ.ปราโมทย์ วิชัยวงษ์ พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์ พ.ต.อ.พงศ์เชษฐ์ จุลสงค์ พ.ต.อ.ฉัตรวัชร์ กิตติสารีสิทธิ์ ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.4 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตรวจสำนวนการสอบสวนคดีอาญา-จราจร และให้คำแนะนำการสอบสวนเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แจ้งความออนไลน์ ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ของ สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พบ พ.ต.อ.โผนชัย ครองยุทธ รอง
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ รักษาเคน ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผกก. สภ.บ้านไผ่ และพ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน ผกก.สภ.ชนบท พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ และให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้กำชับข้อราชการให้ ผกก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับ ต้องมีความสุภาพทั้งกิริยา วาจา มีความอดทนอดกลั้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตำรวจ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจ หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจ

2. กำชับเรื่องความสะอาดของสถานีตำรวจ สถานที่คุมขังต้องมั่นคงแข็งแรง มุ่งหวังให้มีการพัฒนาสถานีตำรวจในทุกด้าน และการจัดหาสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

3. กำชับมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน และตู้ ATM

4. กำชับกำลังพลทุกนายต้องให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติด และคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ Covid-19 และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

6. กำชับให้ ผกก.ฯ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ กวดขันการทำสำนวนคดีอาญา-จราจร ของพนักงานสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วตามระเบียบ กฎหมาย และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 ก.ค.2556 โดยเคร่งครัด

7. กำชับและแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ ผกก.ฯ ผู้บริหารคดี หน.งานสอบสวน พนักงานสอบสวน และผู้บริหารการรับแจ้ง(แอดมิน)และฝ่ายสืบสวน ตามนโยบาย ของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.4

พงษ์พจน์/พูนสรร บุญมีวิเศษ……รายงาน