หน.เทศกิจ เขตบางกะปิ ตรวจความพร้อมเเละประชุมเจ้าหน้าที่ในแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.

27

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายให้นายวรรณชัย น้อมภักดีกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เรียกประชุมข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายเทศกิจ เพื่อตรวจเครื่องแต่งกายและความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.เทศกิจผู้ช่วยจราจร ตามนโยบายฯ ข้อที่ 21 ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยอำนวยการจราจรบริเวณจุดฝืด จุดแคบ ทางร่วม เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจร

2.สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ค้า ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ช่วยดูแลพื้นที่ทำการค้า ประชุมจัดหาแนวทางการจัดระเบียบ เพื่อความสะอาด สวยงาม ตามนโยบายฯ ข้อที่ 39 และให้ผู้ค้าจัดเก็บอุปกรณ์การค้าหลังเลิกทำการค้าทุกครั้ง พร้อมให้เจ้าหน้าที่เทศกิจติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ ตามนโยบายฯ ข้อที่ 40 โดยให้ทุกชุดปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

4.การใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ตามนโยบายฯ ข้อที่ 78 โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจและแก้ไข เช่น การตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงพื้นที่รกร้าง สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5.ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯ เที่ยงคืน โดยการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเข้าไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

6.กำกับดูแลพื้นผิวการจราจร สำรวจจุดแคบ จุดตัด ทางร่วม ทางแยก ที่มีพื้นผิวการจราจรน้อย เร่งรัดผู้รับเหมาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ถนนรามคำแหง) และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ถนนลาดพร้าว) ให้ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรแก่ประชาชนด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว พร้อมให้เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยจราจร ในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง และติดขัด

7.กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทุกชุด ทุกนาย สำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบการกระทำใดที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการร้องเรียนให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยการทำงานเชิงรุก (Pro Active) ซึ่งได้แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 214 ข้อ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

#ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ภาพ/ข่าว
Cr.kanit เขตบางกะปิ

ธีรพล ปลื้มถนอม พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน