อบรมระบบ CAP- RTA เพื่อกำลังพลคนพิการทุพพลภาพและครอบครัว กองทัพบก

11

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมของหน่วยกำลังพลทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัว ทุกพื้นที่ในกองทัพบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ มี พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จุดประสงค์โครงการเพื่อพัฒนารายได้และสร้างให้กำลังพล ที่ทุพพลภาพ และครอบครัว ทั่วประเทศ มีรายได้เลี้ยงชีพ ทั้งเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก

ในการนี้ พลตรีเอี่ยม น้ำจันทร์ และ พลตรีอานนท์ เพชรคำ เข้าร่วมให้ความรู้ และให้คำแนะนำกำลังพล คุณ กิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตอล และคุณนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมฟังบรรยาย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน