เริ่มแล้วจ้า ผู้อำนวยการเขตพระนคร เปิดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ตามนโยบายผู้ว่าฯกทม.

41

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. : นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง โดยมีคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าท่าราชวรดิษฐ์ ถนนมหาราช

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ ให้ร่มเงา และส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง โดยมีแนวทางกำหนดให้กรุงเทพมหานครปลูกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 1 ล้านต้น แบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น ต่อเขตต่อสัปดาห์ เพื่อให้ครบ 1 ล้านต้นในเวลา 4 ปี ทั้งนี้ขอให้ทุกคนร่วมมือกันปลูกต้นไม้ให้ครบตามเป้าหมาย และช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามที่พักอาศัยของตนเองต่อไปด้วย

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย ต้นเทียนทอง จำนวน 250 ต้น ต้นทองอุไร จำนวน 2 ต้น และต้นมะขาม จำนวน 6 ต้น รวม 258 ต้น เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน