เปิดโผโปรแกรมเพาะกายเอเชีย 32 ขุนพลเบ่งกล้ามไทยลุ้นแชมป์

9

การแข่งขัน เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 53 ที่โรงแรมแปซิฟิก พาเลซ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทย ทั้งหมด 32 คน มีดังนี้

วันแรก

จ.อ.นำพล ตะวังทัน เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก., ขุนตาล พวงเพชร เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. และเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 40-49 ปี,, สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย เพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 50-60 ปี, ชาญยุทธ์ ทิมทอง เพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 50-60 ปี, ฐิติวัฒน์ เลี่ยมสืบเชื้อ เพาะกายชาย รุ่น สเปเชียล, สุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง เพาะกายหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก., ศิริพร ศรช่วย ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., จ.อ.หญิง อาจารี แท่นทรัพย์ ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม., ณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม., นนฐภร สุขมีศรี ฟิตเนส เยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป, วันชัย กาญจนพิมาย – ศิริพร ศรช่วย มิกซ์แพร

วันที่ 2

สุวิทย์ เกตุจินสา เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก., ไชยธนงค์ เสียงล้ำ แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม., จุฬา ทองเรียม แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 167 ซม., สุกิจ พาราสรรเสริญ แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 167 ซม., วิศรุต บุญศิริ แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., ราชวัตร แก้วปัญญา ฟิตเนสชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., วันชัย กาญจนพิมาย ฟิตเนสชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี ฟิตเนสชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม., ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร ฟิตเนสชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม., ชฎาทิพย์ จันทรัตน์ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 155 ซม., ตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., สกุลธรา จันทะโก โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., อชิรญา แปงแสง โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., สุรพันธ์ ไหมสีทอง สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., จีราวิชช์ บูรณกิจ สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., เทพพร พวงทับทิม สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., ธนพิพัฒน์ จันทนเสวี สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., กฤษดา ศรีภูริจรรยา สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม., ประกาศิต เครือบุตร สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 180 ซม., ชวินธร เทพวงษ์ สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 180 ซม., นภัสนันท์ หัวรักกิจ สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., จ.อ.หญิง อาจารี แท่นทรัพย์ สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม.

วันสุดท้าย

รัตตันดีปซิงห์ สัจจเดวา แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 182 ซม., นาตาลี สุขโข โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., ศิริพร ศรช่วย ฟิตเนสหญิง โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นอายุ 30-40 ปี, อชิรญา แปงแสง โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป