เทศกิจพระนครกวดขันคนเร่ร่อน 4 ราย บริเวณใต้สะพานพระราม 8

51

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 09.29 น. : นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผอ.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ,นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้างานตรวจและบังคับการ สั่งการให้ นายธีรวัฒน์ พรหมเมธี เขตนคร 516 จัดกำลัง จนท.เทศกิจ พระนคร ชุด 256 โดยมี นายธีรพล ปลื้มถนอม ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อย กวดขันผู้ค้า และ คนเร่ร่อน บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบ ชายไทย (ไม่ทราบชื่อ) คนเร่ร่อน 4 ราย ลักลอบแอบหลับนอนใต้สะพาน ตามมุมต่างๆ จากนั้น จนท.เทศกิจ ได้ทำการเรียก ปลุก และ ได้ว่ากล่าวตักเตือนทั้ง 4 ราย และ ให้ทำการเก็บขยะ เก็บสัมภาระออก ก่อนผลักดันออกนอกพื้นที่ต่อไป เบื้องต้นเหตุการณ์ทั่วไปเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน