กปน.มอบเงินโครงการ “กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

6

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 16 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน