เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Index 2019 สามปีซ้อน

13

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่สามติดต่อกัน จากการจัดอันดับดัชนี FTSE4Good Index โดยฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ซึ่งเป็นการจัดอันดับดัชนีระดับโลก เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ดัชนี FTSE4Good เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ที่มีผลการดำเนินการอันโดดเด่นด้านความยั่งยืน อันประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ดัชนี FTSE4Good ได้เริ่มนำมาใช้สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 20 บริษัททั่วโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของเดลต้าได้ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Rating) โดย FTSE Russell ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) เป็นการวัดผลงานและการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในหลายมิติ ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นักลงทุนสามารถใช้ดัชนี FTSE4Good เป็นเครื่องมือสำหรับพิจารณาการลงทุนอย่างยั่งยืนและกรอบการทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมและการดูแลเอาใจใส่ขององค์กร

เดลต้า บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในประเทศไทยที่เป็นองค์กรพลเมืองระดับโลก ที่มุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals–UNSDG) เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน