ไทยยูเนี่ยนประกาศดำเนินนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่อง

7
 • ตอกย้ำมุ่งมั่นสู่การมีสัดส่วนผู้บริหารชาย-หญิง 50/50 ในทุกระดับ
 • ภาคธุรกิจและภาคสังคมจะได้ปรโยชน์จากการที่มีผู้หญิงทำงานในองค์กร
 • ไทยยูเนี่ยนได้เปิดตัวนโยบายความหลากหลายในปี 2561  โดยเน้นประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ และนับเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมเรื่องการยอมรับความแตกต่าง
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในการดำเนินงานของบริษัท ด้วยนโยบายความหลายหลากที่ดูแลเรื่องความเท่าเทียมให้ผู้หญิงในที่ทำงาน ด้วยความเชื่อมันว่านโยบายดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ

  ความไม่สมดุลย์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานชายหญิงในอุตสาหกรมอาหารทะเลยังคงเป็นประเด็นเรื่อยมา ไทยยูเนี่ยนจึงมีควาพยายามที่จะให้มีสัดส่วนผู้บริหารชายหญิงในทุกระดับในจำนวนเท่าๆ กัน และนี่คือสิ่งที่ ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน กล่าวในงาน ELEVATE CSR เอเชียซัมมิท

  การให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในคณะทำงานจะทำให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะกับธุรกิจที่ผู้หญิงจะนำความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในทุกระดับแล้ว แต่ยังรวมถึงสังคมในวงกว้าง ในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวซึ่งมีส่วนสำคัญกับการศึกษาของเด็กๆ ในบ้าน สิ่งที่สำคัญคือการเปิดทางสู่สภาพการทำงานที่ดี ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดร.แดเรียนกล่าวในการสัมมนาในหัวข้อมากกว่านโยบายและเป้าหมาย: ก้าวต่อไปของความเท่าเทียมกันทางเพศคืออะไร

  ไทยูเนี่ยนมีกลุ่มฐานลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้นการมีทีมทำงานที่หลากหลายจะช่วยให้บริษัทเข้าใจตลาดกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

  ไทยยูเนี่ยนยังได้เปิดตัวนโยบายความหลากหลายเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ที่เกิดจากการที่ไทยยูเนี่ยนมีผู้หญิงทำงานใบริษัทเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ในการประชุมโต๊ะกลมภายในงาน ดร.แดเรียนยังกล่าวเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในภาคเกษตรกรรม ในแง่มุมของนโยบายความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนหรือ SeaChange® ที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กทำงานในห่วงโซ่อุปทาน

  ไทยยูเนี่ยนยังดูแลเด็กๆ ในชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสุภาพ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสารอาหาร ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความรู้ อาทิ การปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ คลินิกฟุตบอล และการถ่ายภาพ  ในปีนี้ ไทยยูเนี่ยนได้เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนไทยยูเนี่ยนแห่งที่ 4 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวแรงงานอพยพ ให้ได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ก่อนเข้าระบบการศึกษาไทย ซึ่งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนไทยยูเนี่ยนนี้ ไม่เพียงแต่มอบการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังให้ความอุ่นใจว่าเยาวชนเหล่านี้จะปลอดภัยในระหว่าที่ผู้ปกครองออกไปทำงานระหว่างวัน