“รมช.มนัญญา” ชูกลไกสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งเสริมผลิตสินค้าปลอดภัย เตรียมขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านออนไลน์

16

“รมช.มนัญญา” มอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี ย้ำยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดันสหกรณ์เข้มแข็ง พร้อมนำสหกรณ์เข้าตลาดออนไลน์แชร์ตลาด 3 ล้านล้านบาท

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีว่า ขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมงานสหกรณ์ เพราะจะเห็นว่าพระองค์ทรงงานหนักหลายด้าน แต่ก็ทรงให้ความสำคัญกับงานสหกรณ์มาก เพราะสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

“ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าลำบาก แต่เป็นการสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน เพราะหากไม่พอเพียงจะทำให้ชีวิตลำบาก หากรู้จักคำว่าพอเพียงจะไม่ลำบาก เกินกว่านั้นคือความฟุ่มเฟือย ไร้ความจำเป็น ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในทุกพื้นที่จริงจังกับการทำงาน เพื่อความเข้มแข็งของสหกรณ์ กรมฯ นี้ถือว่าทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด และภารกิจยิ่งใหญ่ที่สุด ดิฉันอยากให้สหกรณ์เราเข้มแข็ง เราต้องทุ่มเท จากนี้ดิฉันจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจสหกรณ์ทุกพื้นที่ ขอยืนยันว่าจะไม่มีการทอดทิ้งสหกรณ์อย่างแน่นอน” รมช.เกษตรฯ กล่าว

นางสาวมนัญญา กล่าวด้วยว่า จะเน้นให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภับสำหรับผู้บริโภค และกำลังประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อหาช่องทางตลาดให้กับสหกรณ์ เพราะหากสามารถทำได้ จะทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลดีต่อสมาชิก ในเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่าจะเพิ่มความรู้ด้านการค้าขายออนไลน์ได้อย่างไร จะร่วมแชร์ตลาดออนไลน์ที่มีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาทได้อย่างไร คาดว่าในงบประมาณปี 2563 เราจะเดินหน้าในเรื่องนี้ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เริ่มพัฒนาการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ C0-OP shop เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ต่างๆ ได้ และการบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ รวมถึงการผลักดันให้เกิดตลาดเกษตรกรในสหกรณ์ตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆ โดยจะเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ สินค้าและผลผลิตต่างๆ จากสหกรณ์ทั่วประเทศมารวมไว้ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออย่างสะดวก เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายผลผลิตสินค้าของสมาชิกสหกรณ์

ทั้งนี้ ธุรกิจสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตร ปี 2562 มีจำนวน 8,097 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคเกษตร 4,547 แห่ง นอกภาคเกษตร 3,550 แห่ง สมาชิก 11.6 ล้านคน สมาชิกภาคการเกษตร 6.7 ล้านคน นอกภาคเกษตร 4.9 ล้านคน ทุนดำเนินงาน 3.1 ล้านล้านบาท ปริมาณธุรกิจ 2.5 ล้านล้านบาท