สืบสานวัฒนธรรม! เยาวชนกลุ่มสำราญศิลป์ จัดกิจกรรมแสดงดนตรีไทยประยุกต์ และวาดภาพเสมือนจริง บริเวณแยกสำราญราษฎร์

76

เยาวชนกลุ่มสำราญศิลป์ จัดการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ และวาดภาพเสมือนจริง เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม บนถนนมหาไชย แยกสำราญราษฎร์

โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางเยาวชนกลุ่มนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4 แล้ว ซึ่งทางกลุ่มได้นำเสนอบทเพลงแสนไพเราะ ด้วยการนำเครื่องดนตรีไทย และสากลมาร่วมบรรเลงบทเพลงไทย และสากล ซึ่งในการบรรเลงบทเพลงแต่ละครั้งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งไทย และเทศอย่างล้นหลาม

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการวาดภาพ ทางกลุ่มสำราญศิลป์ ได้รวมตัวกันจัดแสดงผลงานที่จอยแมนแกลลอรี่ เพื่อนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ เยาวชนกลุ่มนี้ ยังมีบริการวาดภาพเสมือนจริงให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย