วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สมทบชมรมเราไม่ทิ้งกันเพื่อนสื่อทำเนียบ ช่วยเหลือประชาชนเป็นสาธารณสงเคราะห์

20

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565) พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ส่งมอบข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม พร้อมด้วยของใช้จำเป็น ให้กับคุณวรพล ล้อมวงษ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาลและชมรมเราไม่ทิ้งกันเพื่อนสื่อทำเนียบ

เพื่อสมทบเป็นชุดยังชีพมอบส่งแรงใจด้วยห่วงใยประชาชนผู้ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นสาธารณสงเคราะห์

กำพล วงศ์สุทธา/รายงาน