ฉับไว! สั่งย้ายแล้ว ผอ.พศจ.ยโสธร ไปอยู่หนองคาย เซ่นปม “หมอปลา” บุกกุฏิ “หลวงปู่แสง”

27

วันนี้ (27 พ.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 ฉบับ เรื่องย้ายข้าราชการ ที่ 470/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ 472/2565 และเรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ 469/2565 มีรายชื่อดังนี้ นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.)ยโสธร เป็นผอ.พศจ.หนองคาย นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผอ.พศจ.หนองคาย เป็นผอ.พศจ.ยโสธร นายอัครนันท์ นนทา ผอ.พศจ.บึงกาฬ เป็นผอ.พศจ.กาญจนบุรี นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผอ.พศจ.สมุทรสาคร เป็นผอ.พศจ.ชลบุรี น.ส.จันทิรา เคหะนาค ผอ.พศจ.สิงห์บุรี เป็นผอ.พศจ.สุพรรณบุรี นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ นิติกรสำนักงานเลขานุการกรม เป็น ผอ.พศจ.สิงห์บุรี นางอนงค์รักษ์ กันธิยา นักวิชาการศาสนา พศจ.น่าน เป็น ผอ.พศจ.สมุทรสาคร และนางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนา พศจ.อุตรดิตถ์ เป็นผอ.พศจ.บึงกาฬ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2565 ลงนามโดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิปป์บวร กล่าวว่า การโยกย้ายนายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.พศจ.ยโสธร ไปเป็นผอ.พศจ.หนองคายนั้น เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ปล่อยกลุ่มของ “หมอปลา” หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว บุกไปที่กุฏิของ หลวงปู่แสง จนฺทโชโต (ญาณวโร) ที่พักสงฆ์ป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร จึงสร้างความไม่สบายใจให้กับคณะสงฆ์จ.ยโสธร (ธรรมยุต) ซึ่งจะส่งผลต่อการสนองงานคณะสงฆ์ในพื้นที่ ดังนั้นจึงได้มีคำสั่งให้ย้าย นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ออกนอกพื้นที่ไปดำรงตำแหน่งผอ.พศจ.หนองคาย