เบ่งกล้ามไทยเดินทางทรหดถึงชวาตั้งเป้า9ทองศึกเอเชีย

6

ทัพเบ่งกล้ามไทย กว่า 47 ชีวิต เดินทางทรหดนั่งเครื่องบินจากเมืองไทย ต่อเรือถึงชวา ต่อเรือ กว่า จะถึงเมืองบาตัม อินโดนีเซีย พร้อมตั้งเป้าได้ 9 ทองในศึกเอเชีย

ทีมเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขัน เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 53 ที่ โรงแรมแปซิฟิก เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย โดยออกเดินทาง เวลา 08.00 น. ด้วยสายการบินไทยทีจี 403 ไปถึงสิงคโปร์ เวลา 11.15 น.และเดินทางต่อเรือที่ท่าเรือฮาเบอร์ฟรอนท์ สิงคโปร์ ไปที่เมืองบาตั้ม ประเทศอินโดนีเซีย ในเวลา 15.15 น. ใช้เวลา 45 นาที เดินทางมาถึงที่เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย และเดินทางต่อไปที่โรงแรมแปซิฟิก ที่เป็นสถานที่แข่งขันและโรงแรมที่พัก โดยมี นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะหัวหน้าคณะ และ นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ผู้จัดการทีมเพาะกาย นำทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินรวมทั้งหมด 47 คน โดยเป็นนักกีฬาทั้งหมด 32 คน

นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ในการเดินทางครั้งนี้ ค่อนข้างยาวนาน เพราะนั่งเครื่องบินไปที่สิงคโปร์ และต่อเรือมาที่ที่เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย แต่ทาวสมาคมฯ ก็ได้เตรียมอาหารมาไว้สำหรับนักกีฬา โดยความหวังในการแข่งขันครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ตั้งเป้าไว้ 9 ทอง แต่โดยส่วนตัวแล้วเมื่อมองศักยภาพของนักกีฬาแล้วน่าจะถึง 12 ทอง ตอนนี้นักกีฬามีความพร้อม 90 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย มี่จะมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ฯ ชุดใหม่ โดยตัวผมจะลงสมัครในตำแหน่ง รองประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ส่วนนายแพทย์ จตุพร ณ นคร อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จะลงในตำแหน่งของประธานฝ่ายการแพทย์และงานสารต้องห้ามของสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ซึ่งจะรู้ผลในวันที่ 29 ก.ย.นี้

สำหรับนักกีฬามีทั้งหมด 32 คน ประกอบด้วย นำพล ตะวังทัน เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก., ขุนตาล พวงเพชร เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก., สุวิทย์ เกตุจินสา เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก., สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย เพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 51 ปีขึ้นไป, ชาญยุทธ์ ทิมทอง เพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 51 ปีขึ้นไป, ฐิติวัฒน์ เลี่ยมสืบเชื้อ เพาะกายชาย รุ่น สเปเชียล ,ไชยธนงค์ เสียงล้ำ แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.,จุฬา ทองเรียม แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 167 ซม.,สุกิจ พาราสรรเสริญ แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 167 ซม.,วิศรุต บุญศิริ แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., รัตตันดีปซิงห์ สัจจเดวา แอธเลติลฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.สุรพันธ์ ไหมสีทอง สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.,จีราวิชช์ บูรณกิจ สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.,เทพพร พวงทับทิม สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.,ธนพิพัฒน์ จันทนเสวี สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.,กฤษดา ศรีภูริจรรยา สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม.,ประกาศิต เครือบุตร สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 180 ซม.,ชวินธร เทพวงษ์ สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 180 ซม.,ราชวัตร แก้วปัญญา ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.,วันชัย กาญจนพิมาย ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.,ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม.,ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม.สุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง เพากายหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.,ชฎาทิพย์ จันทรัตน์ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 155 ซม.,ตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม,นภัสนันท์ หัวรักกิจ สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.,.สกุลธรา จันทะโก โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.,นาตาลี สุขโข โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.,นนฐภร สุขมีศรี ฟิตเนสฟิสิค เยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป,ศิริพร ศรช่วย ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.,อาจารี แท่นทรัพย์ ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., ณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม.

สำหรับโปรแกรมแข่งขันนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.ที่โรงแรมแปซิฟิก เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย