“ฝนหลวงฯ” ชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

24

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. : นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินเปิดเผยถึงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ว่าเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09. 00 น. ที่ผ่านมา เครื่องบินแบบ CESSNA CARAVAN หมายเลข 1917 ได้ทำการบินในภารกิจฝึกบินเปลี่ยนแบบให้กับนักบินใหม่

โดยมี ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท/4 หัวหน้า ทำหน้าที่ครูการบิน และนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบิน (พนักงานราชการ) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษผู้รับการฝึกบินได้ทำการฝึกบินสนามบินกาญจนบุรีค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี ซึ่งหลังจากฝึกบินขึ้นลงในวงจรเสร็จแล้วได้มีการฝึกบินทำท่าทางการบิน (Air Work) ในพื้นที่การฝึกด้านฝั่งตะวันตกของสนามบินโดยขอบินแบบภายใต้การมองเห็นสภาพภูมิประเทศ (MSUAL TERRAN)

หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 10.20 น. เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศได้ทำการติดต่อเครื่องบินเกษตร 1917 เพื่อขอทราบตำแหน่งเนื่องจากจะมีอากาศยานผ่านในพื้นที่การฝึกแต่ไม่สามารถติดต่อได้เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศจึงได้ทำการติดต่อเป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ในเวลาต่อมาได้รับแจ้งจากมณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ว่ามีอากาศยานตกในพื้นที่เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศจึงแจ้งกองค้นหาและช่วยชีวิต โดยในขณะเดียวกันในพื้นที่ได้แจ้งกลับให้ทราบว่าพบเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุและพบผู้เสียชีวิตทั้ง 2 นายแล้ว

โดยชุดปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศส่วนข้อเท็จจริงคณะกรรมการฯจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป

อย่างไรก็ตามนักบินทั้ง 2 นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ และโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพของ ร้อยเอกตฤณ อัมระนันท์ และนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม และรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดทั้งงาน อีกทั้งยังได้รับธงชาติประกอบเกียรติยศศพเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยความเรียบร้อยตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ทั้งนี้ด้านการดูแลและสิทธิที่นักบินจะได้รับในการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท/4 จะได้รับบำเหน็จตกทอดสำหรับทายาท จำนวน1,882,520 บาทเงินค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) จำนวน 222,930 บาท เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (สงเคราะห์) จำนวน 100,000 บาทกองทุนฝนหลวงฯจำนวน 100,000 บาท กองทุนสวัสดิการกรมฯ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,450 บาท

ส่วนนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบินจะได้รับสิทธิจากกองทุนทดแทนจากการประสบอันตรายจำนวน 1,680, 000 บาทเงินค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) จำนวน 33, 000 บาทเงินจากกองทุนฝนหลวง 100, 000 บาท และเงินจากกองทุนสวัสดิการกรมฯจำนวน 5,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,818,000 บาท นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย