ขอแสดงความเสียใจ

21

สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม
ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายเจริญ ลีลายุทธ

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (นายกสมาคม พร้อมทีมงาน)