บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี นิมนต์พระอาจารย์กุ่ย เกจิดังคลอง 11 ทำบุญประจำปี

20

วันที่ 27 กันยายน 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี โดย นายภษนน ฌานรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี พร้อมครอบครัว และ พนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัท ส.อรุณฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2562 โดยได้นิมนต์พระครูสมุห์อำนวย โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน คลอง 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมพระลูกวัดอีกจำนวน 8 รูป

นายภษนน ฌานรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมถวายปัจจัยและพัดลมเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการทำงานของแต่ละแผนกที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นร่วมถึงการอยู่เย็นเป็นสุขขององค์กรต่อไป