เชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

54

เชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะมากราบไหว้ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
พระครูพิสุทธิวรากร (รักษาการเจ้าอาวาส) ได้ทุกวัน