“เจ๊หน่อย” เหน็บ “ลุงตู่” เอาผลงาน 30 บาท ไปอวดอ้าง UN โวยอยู่ในบ้านด่ายับ

21

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืมผลงานไปอวด ไม่ว่ากัน แต่ขอให้จริงใจที่จะสนับสนุนโครงการ 30บาท อย่างแท้จริงด้วย

การกล่าวในเวทีการประชุม UN โดยได้อวดถึงความสำเร็จและประโยชน์ของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีต่อประชาชนคนไทยอย่างคุณูปการ ให้เวที UN ได้รับฟัง

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมาตั้งแต่เริ่มต้น ในรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2544 รู้สึกดีใจที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้จากพล.อ.ประยุทธ์ ว่าเป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร

ตลอดระยะเวลา 5 ปีกว่า พล.อ. ประยุทธ์ได้วิพากษ์วิจารณ์ ในทางลบต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมาตลอด ทั้งกล่าวหาว่าเป็นโครงการประชานิยม ที่ทำให้เกิดปัญหา เป็นนโยบายที่ประเทศอื่นยังไม่ทำเลย เป็นโครงการที่ไม่ถูกต้องบิดเบือน เป็นภาระต่องบประมาณ

ได้พยายามอธิบายถึงหลักการ โครงการและเป้าหมายของโครงการ 30 บาททุกครั้ง ที่ได้ฟัง พล.อ.ประยุทธ์ พูดตำหนิโครงการนี้อย่างไม่เข้าใจมาหลายครั้งแล้ว

วันนี้ขอพูดสั้นๆ ให้ฟังอีกครั้ง เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าใจหลักการของโครงการ 30 บาท เพื่อนำไปดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี จากความไม่เข้าใจของผู้นำได้ส่งผลในทางลบ ต่อการดำเนินงานของโครงการ 30 บาท ในหลายด้าน ทั้งคุณภาพการบริการ ทั้งการบริหารงบประมาณ ที่ทำให้แต่ละโรงพยาบาลขาดงบประมาณ

ส่งผลให้ทั้งผู้ให้บริการ คือแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และผู้รับบริการ คือประชาชนไม่มีความสุข
ทั้งสองฝ่าย

หัวใจของโครงการ 30 บาทมี 3 ประการคือ

1.เพื่อให้โอกาสคนไทย ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทัดเทียมทั่วถึง ( HEALTH FOR ALL )

2. เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพดีให้คนไทย แข็งแรง ก่อนป่วย ( ALL FOR HEALTH )

3. เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนภาระของแต่ละสถานพยาบาล ที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ที่สถานพยาบาลเรานั้นต้องดูแล

แต่ในระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อผู้นำไม่เข้าใจและไม่ศรัทธาต่อโครงการ 30 บาทอย่างจริงใจ จึงส่งผลต่อการสนับสนุนโครงการ 30 บาททำให้คุณภาพของโครงการแย่ลง แทนที่จะเป็น HEALTH CARE จึงกลายเป็น SICK CARE ผลเสียจึงตกต่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เอาผลงานคนอื่นไปคุยนอกบ้าน เพื่อชื่อเสียงของประเทศ แม่ยอมปิดตาให้ข้างนึงค่ะ แต่หูทั้ง 2 ข้างที่ฟัง พล.อ.ประยุทธ์ พูดอยู่ในประเทศ ด่า 30บาทไม่มีชิ้นดีอยู่ตลอดมา

ขอฟังในแนวทางที่ชื่นชม แบบคนที่รักและเข้าใจในหลักประกันสุขภาพ แบบที่ไปพูดที่ UN ชัดๆสักครั้งได้หรือไม่