ครูผู้ดูแลเด็ก 98 รายทั่วไทยยืนหนังสือทบทวนคำสั่งให้ออกจากราชการ

68

เมื่อเวลา 13.30.น.วันที่ 26 กันยายน 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม.บรรดาข้าราชการครูทั้ง 98 คนจากทั่วประเทศเดินทางมายื่นหนังสือทบทวนคำสั่งกรณีที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขานุการ ก.ท./ก.อบต. มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ให้แจ้งนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งของผู้ดูแลเด็ก(ครู ผดด.) รวม 98 คนออกจากราชการโดยพลัน ภายหลังบรรจบมาตั้งแต่ปี 2555-2556 หรือเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วโดยอ้างว่าครู ผดด. จำนวนดังกล่าวใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันตรงตามมาตรฐานกำหนดในตำแหน่ง นั้นโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับหนังสือ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 98 รายที่มีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดในตำแหน่งนั้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น 77 รายซึ่งต้องไปทำคุณสมบัติของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษาและอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างมากรจึงได้มีการหาทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหากแต่ว่าต้องเป็นไปตามการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ในขณะที่นางปิยะวดี ภูผานม ครู ค.ศ.2 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการจนสามีเกิดความเครียดจนกระทั่งผูกคอตายเสียชีวิตนั้นได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า จากกรณีดังกล่าวตนเองขอให้ผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมและเยียวยาเพราะตนเองบรรจุ เข้ามาอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการทุกอย่างอีกทั้งตนเองต้องสูญเสียสามีเพราะเค้าเครียดสะสมในเรื่องดังกล่าวมากจนผูกคอเสียชีวิตเพราะว่าตนเองเป็น เสาหลักของครอบครัวหากตนเองไม่ได้ทำงานจะทำอย่างไรดังนั้นจึงฝากวอนขอความเห็นใจ ผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้กรณีของตนเองเป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้เกิดกับครอบครัวของครูผู้ดูแลเด็กอีก 97 รายอื่นต่อไป

กำพล วงศ์สุทธา รายงาน