นายกเหล่ากาชาดกาญจน์ นำคณะเหล่ากาชาดเข้าเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอย

2

วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทาง ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับ คณะ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เดินทางมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ บริเวณพื้นที่โรงงาน น้ำตาลนิวกรุงไทย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อจากนั้น นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ่อพลอยที่เดินทางเข้ามาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้อย่างเป็นกันเอง เสร็จแล้ว คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางต่อไปยังตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมเยี่ยนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของตำบลช่องและตำบลหลุมรัง จำนวน 14 รายพร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละรายว่าเป็นเช่นไรพร้อมกับมอบถุงยังชีพทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภครวมถึงเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้ง 14 ราย จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาดังกล่าว

เสร็จแล้วนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รองนายก ที่ปรึกษา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางกลับ

นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตาของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ว่า การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในวันนี้ก็เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเลือดในกรุ๊ปเลือดต่างๆเพื่อทันต่อเวลา การบริจาคโลหิตยังถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญครั้งใหญ่ให้กับตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย