รถขนพัสดุไปรษณีย์ยุคใหม่ ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

123

“ไปรษณีย์ไทย” เล็งหารถยนต์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน – อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฟ้นหารถคุณภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน Logistic ที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักขององค์กร โดย รถยนต์ ของ “แอดวานซ์ เพาเวอร์เทค” เข้าเกณฑ์ที่ต้องการ ประหยัดพลังงาน เพียง กม.ละ 0.50 บาท มีคุณภาพดีมาให้พิจารณา

ในการนี้ นายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผอ.กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน นำรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การใช้งานขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ไปนำเสนอให้ ผู้บริหาร บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด พิจารณา เป็น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) นำเข้า โดย นายสมนึก วิทยารักษ์สรรค์ ซีอีโอ บ.แอดวานซ์ เพาเวอร์เทค จำกัด ร่วมแนะนำรายละเอียด