“ปิยะ อังกินันทน์” อดีต ส.ส. คนดัง เมืองเพชร 6 สมัย เสียชีวิตด้วยวัย 86 ปี ด้วยโรคชรา

28

นายปิยะ อังกินันทน์ ได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่กี่วัน สาเหตุจากอาการโรคชราภาพที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง และต้องกลับเข้าไปทำการรักษาตัวอีกครั้งจึงจากไปด้วยอาการสงบ เมื่อเวลาประมาณ 09.17 น. 14.00 น. และจะมีการเคลื่อนศพไปยังวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี พระราชทานนำหลวงอาบศพเวลา 16.00 น.

นายปิยะ อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2476 เป็นบุตรชายของนายผาด อังกินันทน์ และ นางบุญยวด อังกินันทน์ และเป็นพี่ชายของนายยุทธ อังกินันทน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมือง นาย ปิยะ เคยเป็นพนักงานธนาคาร ที่ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง ต่อมา เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็น สมาชิกสภาจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2500 ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย แต่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อมา (พ.ศ. 2518) และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 6 สมัย ปิยะ เคยร่วมก่อตั้งพรรคชาติประชาธิปไตย กับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525