เหล่ากาชาดกาญจน์จัดโครงการสัมนาวิชาการให้กับคณะกรรมการและสมาชิก

76

วันนี้ (24 กันยายน 2562) เวลา 13.30 น.นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี 2562 โดยมีนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล จ่าจังหวัดกาญจนบุรี และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพัชรี เต็มเปี่ยม นายกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ และ นายกกิ่งกาชาด อำเภอต่างๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ต่อจากนั้น นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล จ่าจังหวัดกาญจนบุรี และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้แทนในการกล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสัมมนาวิชาการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ กิ่งกาชาด อำเภอ ประจำปี 2562 ให้ นาง รชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและประธานในพิธีและผู้ร่วมโครงการได้ทราบ

ต่อจากนั้น นาง รชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาวิชาการคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปรี 2562 พร้อมกับมอบโอวาทให้กับคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอทั้ง 13 อำเภอที่ได้เดินทางมาร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในโครงการ สัมมนาวิชาการคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี และ กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี 2562 ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องวิชาการ แก่คณะที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและ กิ่งกาชาดอำเภอต่างๆทั้ง 13 อำเภอที่เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้และปฏิบัติตามหน้าที่ได้รับเพื่อพี่น้องประชาชนสืบต่อไป พร้อมกับร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกเสร็จกิจกรรมใน โครงการสัมมนาวิชาการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี 2562